Omzettingsformulier

Omzettingsformulier

Ondergetekende (houder van de polis en de schadevrije jaren) verklaart de polis en de hiermee opgebouwde schadevrije jaren over te dragen naar de hierna genoemde persoon/onderneming en niet langer rechten te ontlenen aan de polis en schadevrije jaren

Houder polis en schadevrije jaren

Polis wordt overgedragen aan

Slotvragen 

Akkoord